hipsut.png  Toiskan Green Care -toiminnan arvoperustaan kuuluu luonnon tietoinen ja tavoitteellinen hyödyntäminen toiminnassa, lapsen ja perheen kunnioittaminen ja arvostaminen, eläinten kunnioitus ja hyvinvointi, sekä luonnon kestävä käyttö.  hipsut.png

Toiskan Green Care

Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys

Toiskan ympäristö soveltuu kuntouttavaan käyttöön erinomaisesti. Osallisuus ja toiminnot on mahdollista suunnitella joustavasti lapsen kykyjen mukaan. Edistymisen myötä toimintojen vaativuutta ja itsenäisyyttä voidaan lisätä. Lapsi voi toimia osana maatilayhteisöä, joka on vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa. Lapsi on vastuullinen toimija ja tekee tarpeellisia ja merkityksellisiä tehtäviä, jolloin hän astuu passiivisen seuraajan sijasta aktiivisen toimijan rooliin.

Hyötyjä

  • Luontoympäristö rauhoittaa, parantaa keskittymiskykyä ja lievittävän ahdistusta
  • Merkityksellinen ja onnistunut toiminta vahvistaa itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin
  • Vuorovaikutus luonnon kanssa kehittää vastuuntuntoa ja kykyä tuntea empatiaa, ja se kiinnittää huomion pois omista ongelmista
  • Toiminta ryhmässä, jossa on avoin ja tasa-arvoinen ilmapiiri, vahvistaa yhteisöllisyyttä
  • Ympäristö, jota voi käyttää psyykkiseen itsesäätelyyn ja terveyttä tukevaan toimintaan, ehkäisee mielenterveysongelmia
  • Green Care täydentää ja tukee sosiaali- ja terveysalan palveluvalikoimaa.

Luomu maatila

Toiskan maatila on turvallinen ja viihtyisä. Maatilan eri toiminnot on sijoitettu talouskeskuksen ympäristöön huomioiden Toiskan eri toiminnot. Ihmisten ja eläinten alueet ovat kuntouuttavien toimintojen vaaatimusten mukaisesti. Konepiha ja konehalli on sijoitettu erilleen muista toiminnoista. Kaikki käytettävissä olevat alueet ja reitit ovat läheisessä yhteydessä maatilakeskukseen.