hipsut.png  Toiskan hevostoiminta on lastensuojelun avopalvelu. Se tukee lasten, nuorten ja perheiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hevostoiminta toteutetaan käynteinä talliyhteisössä kerran tai kahdesti viikossa.  hipsut.png

Toiskan hevostoiminta

  • Toiskan hevostoiminta aloitetaan tutustumis- ja arviointijaksolla
  • Tavoitteellista työskentelyä voidaan jatkaa lasta ja perhettä tukien ns. vahvistavalla jaksolla
  • Kun vahvistavan jakson tavoitteet on saavutettu, voidaan hevostoimintaa jatkaa ylläpitojaksolla
  • Toiskan tukileirit toimivat kasvatuksen tukena vanhemmille ja sijaisvanhemmille. Leirit sisältävät intensiivisen Toiskan hevostoimintaan perustuvan viikonlopun tai vastaavan jakson loma-aikana.

Toiskan hevostoiminnan kulmakivet

hevostoiminta_kulmakivet.png

Kokemuksellinen oppiminen

Toiskan hevostoiminta on tehokas menetelmä, jossa yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta toteutetaan yksilöä vahvistavaa työtä. Jokaiselle osallistujalle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhdessä osallistujan, perheen ja lähettävän tahon kanssa.

Tunnetaidot

Toiminta Toiskan yhteisön, hevosten ja muiden eläinten kanssa johdattaa osallistujan kokemaan erilaisia tunteita. Hevosten rutiinit ja talliympäristö sääntöineen luovat turvallisen, ennustettavissa olevan ympäristön, jossa osallistuja yhdessä ohjaajan kanssa oppii ilmaisemaan, hallitsemaan ja käsittelemään tunteitaan.

Sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot

Hevonen, Toiskan talli- ja maatilaympäristö ja sosiaalipedagoginen menetelmä tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia sekä sosiaaliseen ja emotionaaliseen oppimiseen että vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Arvostava kohtaaminen

Toiskan yhteisö kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti. Talliympäristössä opetellaan kohtaamaan erilaisia tunteita, uusia ihmisiä, eläimiä ja tilanteita. Toiskan hevostoiminnan avulla opetellaan kohtaamaan itsensä arvostavasti.

Toiminnassa hyödynnetään sosiaalipedagogiikkaa, hevosia, maatilaympäristöä ja -yhteisöä. Toiminta perustuu asiakassuunnitelmaan.


Kuvia toiskan hevostoiminnasta