hipsut.png  Toimintamme perustuu vankkaan arvomaailman jota elämme arjessa.  hipsut.png

Perhearvot

Turvallisuus

 • Koti ja oikea perhe, selkeät ja turvalliset arkirutiinit maatilaympäristössä

 

 

Arvokasvatus

 • Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen
 • Positiivisten asenteeteiden ja arvojen kasvattaminen

 

 

Vuorovaikutus

 • Kiintymyssuhteiden luominen ja välittäminen
 • Nuoren/lapsen todelllisuuden selvittäminen

 

 

Nuori, hänen perheensä ja läheiset keskiössä

 • Oma perhe ja läheiset on tärkein yhteisö, Toiskan ollessa lapsen/nuoren toinen perhe
 • Tavoitteena on voimaannutta ja vahvistaa nuorta/lasta ja hänen perhettään

 

 

Toiminnallisuus, elämyksellisyysja yhteisöllisyys

 • Tekemällä lapsi oppii kantamaan vastuuta itsestään ja muista.
 • Tekeminen, oppiminen ja kokeminen kotona, eläinten kanssa, maatilalla ja yhteisössä

 

 

Tavoitteellisuus

 • Lastensuojelu työ on suunnitellmallista, pohjautuen vahvaan ammattitaitoon ja tavoitteelliseen asiakassuunnitelmaan

 

 

Inspiroiva, kaunis ja turvallinen miljöö

 • Taide, kulttuuri, kaunis miljöö ja turvalliset aikuiset antavat lapselle/nuorelle virikkeitä ja mahdollisuuksia luoda omaa arvomaailmaansa