Avohuolto

Avohuollon tukitoimet

Tavoitteenamme on tarjota lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuus edistää ja tukea lapsen tai nuoren kokemuksellista oppimista ja myönteistä kehitystä, omaa perhettä ja yhteisöä vahvistaen ja voimaannuttaen.

Hevostoiminta

Toiskan hevostoiminta on yksi avopalveluistamme. Se perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen ja on aina yksilöllistä, tavoitteellista ja arvioitua toimintaa. Lapsen ja nuoren perhe tai taustayhteisö otetaan mukaan palvelun toteutukseen mahdollisuuksien mukaan. Erityisen hyödyllistä Toiskan hevostoiminta on tunnetaitovalmennuksessa. Hevosten rutiinit ja talliympäristö sääntöineen luovat turvallisen ja ennustettavissa olevan ympäristön, jossa voi kokea erilaisia tunteita. Osallistuja oppii yhdessä ohjaajan kanssa tunnistamaan, ilmaisemaan, hallitsemaan ja käsittelemään erilaisia tunteita. Ilo ja onnistuminen, mutta myös toisaalta pettymys ja epäonnistuminen ovat päivittäin tallilla kohdattavia tunteita. Jokaiselle osallistujalle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhdessä osallistujan ja verkoston kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Osallistujat harjoittelevat myös tietoisuustaitoja ja tätä kautta oppivat esimerkiksi stressinhallintaa. Myös sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät Toiskan hevostoiminnassa. Osallistuja harjoittelee yhteistoimintaa hevosen ja muiden tallilla asuvien eläinten kanssa ja oppii näkemään oman toimintansa vaikutukset. Osallistuja tulee osaksi Toiskan tallin yhteisöä ja oppii ottamaan vastuuta itsestään, ympäristöstään, toisista ihmisistä ja eläimistä. Toiskan yhteisö kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti. Toiskan hevostoiminnan avulla opetellaan kohtaamaan itsensä arvostavasti.

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta

Hevonen, Toiskan talli- ja maatilaympäristö  ja sosiaalipedagoginen menetelmä tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia sekä sosiaaliseen ja emotionaaliseen oppimiseen että vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Toiskan yhteisö kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti. Talliympäristössä opetellaan kohtaamaan erilaisia tunteita, uusia ihmisiä, eläimiä ja tilanteita. Toiskan hevostoiminnan avulla opetellaan kohtaamaan itsensä arvostavasti.

Valvotut tapaamiset

Järjestämme Toiskassa eriasteisesti valvottuja lapsen ja vanhemman välisiä tapaamisia kodinomiasessa rauhallisessa ympäristössä.

Valvojamme huolehtivat tapaamisen turvallisuudesta auttaen lapsen ja vanhemman välisen suhteen kehityksessä ja ylläpidossa. Tavoitteenamme on aina vahvistaa lapsen ja vanhemman suhdetta ja yhteisiä positiivisia kokemuksia.

Leiritoiminta

Tukileirimme toimivat kasvatuksen tukena vanhemmille ja sijaisvanhemmille. Leirimme sisältävät intensiivisen Toiskan hevostoimintaan perustuvan viikonlopun tai vastaavan jakson loma-aikana.


Ota yhteyttä

Teea Ekola
Avopalveluvastaava
050 587 5857
teea.ekola@ilonkopse.fi


Yhteystiedot

Osoite: Palonkuja 9, 61330 Koskenkorva

Kalle Reinikka: 040 735 7613
Keijo Viertoma: 040 547 2522

Toiska: 041 319 4486

Somet
Yhteistyössä

Valokuvat AJ Savolainen

Ota yhteyttä!