”Mun mielestä kaikkien pitäisi saada kokea se, että saa suoran yhteyden hevoseen ja saa sen liikkumaan ilman, että koskee siihen. Se on tosi jännä ja jotenkin ihana hetki. “

– Sara, Toiskan nuori.

Ota yhteyttä

Teea Ekola

[email protected]

050 587 5857

Kuntouttava hevostoiminta

Toiskan hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen ja on aina yksilöllistä, tavoitteellista ja arvioitua toimintaa. Lapsen ja nuoren perhe tai taustayhteisö otetaan mukaan palvelun toteutukseen mahdollisuuksien mukaan. Erityisen hyödyllistä Toiskan sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tunnetaitovalmennuksessa, koska hevosten rutiinit ja talliympäristö sääntöineen luovat turvallisen ja ennustettavissa olevan ympäristön tunteiden kokemiseen. Osallistuja oppii yhdessä ohjaajan kanssa tunnistamaan, ilmaisemaan, hallitsemaan ja käsittelemään erilaisia tunteitaan. Ilo ja onnistuminen, mutta myös toisaalta pettymys ja epäonnistuminen ovatkin päivittäin tallilla kohdattavia tunteita. Jokaiselle osallistujalle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhdessä osallistujan ja verkoston kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Osallistujat harjoittelevat myös tietoisuustaitoja ja tätä kautta oppivat esimerkiksi stressinhallintaa. Myös sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät Toiskan sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Osallistuja harjoittelee yhteistoimintaa hevosen ja muiden tallilla asuvien eläinten kanssa, ja oppii näkemään oman toimintansa vaikutukset. Osallistuja tulee osaksi Toiskan Terapeuttisen tallin yhteisöä ja oppii ottamaan vastuuta itsestään, ympäristöstään, toisista ihmisistä ja eläimistä. Toiskan yhteisö kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti. Toiskan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla opetellaan kohtaamaan myös itsensä arvostavasti.

Luonto- ja maatilatoiminta

Toiskan Terapeuttisen Tallin tilaympäristö sekä koko yhteisö ihmisineen ja eläimineen luovat vertaansa vailla olevat puitteet luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiselle toiminnallemme. Toiskan Terapeuttisella Tallilla onkin mahdollisuus rakentaa hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville, sosiaalisen kuntoutuksen, mielenterveyden tuen ja lastensuojelun asiakkaille räätälöity kuntouttava palvelupolku, jonka pohjan Green Care -ajattelu, sekä sosiaali- ja elämyspedagogiikka luovat. 

Luonto- ja maatilatoiminnassa käytetään eläin-, luonto- ja maatila-avusteisia menetelmiä, jotka valitaan asiakkaan tilanteen, kuntoutustarpeiden sekä omien toiveiden pohjalta. Toiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja ammattilaisten ohjaamaa toimintaa turvalisessa ympäristössä, turvallisten eläinten kanssa. Se on hyvinvointia lisäävää, virkistävää ja kuntouttavaa: sen avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin osallistujan sosiaaliseen-, fyysiseen- kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin. Osallistujan perhe tai taustayhteisö otetaan myös mahdollisuuksien mukaan palvelun toteutukseen. 

Ota yhteyttä

Teea Ekola

[email protected]

050 587 5857