”Toiska haluaa tarjota nuorelle kokemuksen kodista, ei laitoksesta.

Nuorta ei eristetä omasta perheestään, vaan perhe otetaan mukaan.”

– Äiti, jonka tytär asui Toiskassa.

Lämminhenkistä sijaishuoltoa Toiskassa

Olemme seitsenpaikkainen, laitosluvilla toimiva sijaishuollon yksikkö ja perheyhteisö luonnon ympäröimän maaseudun rauhassa Koskenkorvalla. Tarjoamme perhekeskeistä ja yhteisöllistä sijaishuoltoa kouluikäisille lapsille ja nuorille.  

Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa meillä turvalliseksi ja että hän voi luottaa pysyvyyteen moniammatillisen tiimimme aikuisten kanssa.  Näistä lähtökohdista rakennamme lapsen kanssa vuorovaikutussuhteen, joka luo pohjan kasvatustyöllemme.

Työskentelymme kulmakiviä ovat lapsen sekä hänen taustansa ja perheensä arvostava kohtaaminenturvallisen suhteen luominen, kiintymysperusteinen ja voimavarakeskeinen työote, sekä luonto- ja eläinavusteinen Green Care toiminta. 

Toiskassa on liki 15 vuotta tehty sosiaalisesti kuntouttavaa ja tunnetaitoja vahvistavaa hevosavusteista työtä lasten ja nuorten kanssa. Palvelu sisältyy Toiskan sijoitusprosessiin ja sitä toteutetaan myös avopalveluna. Toiskan Hevostoiminta on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista, sosiaalipedagogiseen viitekehykseen perustuvaa ammattilaisten ohjaamaa toimintaa. Tallissa oivallukset syntyvät kokemuksellisen oppimisen ja kokemusten reflektoinnin kautta. Hevonen osana sosiaalista kuntoutusta motivoi, haastaa ja toteuttaa erilaisia tunteita ja elämyksiä sekä sitouttaa pitkäjänteiseen työskentelyyn. Sote-tallinakin tunnetulle Toiskan Terapeuttiselle Tallille on myönnetty myös Green Care Hoiva- ja Voima- laatumerkit. Merkin myötä olemme lisänneet valikoimaan myös maatila-avusteisen toiminnan.

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättyessä tarjoamme nuorelle ja nuoren perheelle tukea itsenäistymiseen ja omasta elämästä huolehtimiseen. Toiskassa on yhteensä neljä jälkihuollon paikkaa. Näin nuori voi aloittaa itsenäisen elämänsä tutussa ympäristössä tuttujen aikuisten ympäröimänä. Palvelun tavoitteena on auttaa nuorta yksilöllisen jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti huolehtimaan omaa elämää koskevista arkisista asioista ja antamaan nuorelle valmiudet itsenäiseen elämään.

ASUMINEN TOISKASSA

Meidän uudet tilamme valmistuivat asuinkäyttöön loppuvuonna 2018 aikana ja uudessa sijaisyksikössämme on seitsemän asuinhuonetta sekä yhteiset viihtyisät tilat. Tämän lisäksi meillä on paljon myös muita remontoituja ja viihtyisiä tiloja, joissa voi esimerkiksi rentoutua ja katsoa leffaa, harrastaa ja järjestää myös tapaamisia. 

Asuintilojen yhteydessä olevassa keittiössä valmistamme ruuat itse. Normaalin arkiruuan lisäksi meillä myös usein leivotaan herkkuja yhdessä. Järjestämme myös lasten ja nuorten toiveesta erityisiä teemailtoja, joihin kokkailemme porukalla yhdessä.

 

Olemme myös sitä mieltä, että ei niin pientä juhlaa olekaan etteikö kakkua voisi leipoa. Näin meillä on syntymäpäiväkakkua monena päivänä vuodessa ja herkkuja harva se päivä 😉 

Meillä talolla ja pihapiirissä on mahdollisuus monenlaiseen vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin. Eläinten ja hevosten lisäksi meillä on monipuoliset mahdollisuudet mm. käsitöiden, musiikin ja liikunnan harrastamiseen. Myös koneiden (mopot, autot ym) laitto onnistuu verstaalla ja konehallissa.

Vaikka sijaitsemme Koskenkorvalla maaseudun rauhassa, on meiltä lyhyt matka niin ala- kuin yläasteellekin. Sijaintimme puolesta myös Ilmajoen, Kurikan ja Seinäjoen toisen asteen koulut sijaitsevat bussimatkan päässä. 

Vahvuutemme

Kasvatustyön perustana arvostava kohtaaminen

Toiskassa on noudatettu systeemisen lastensuojelun periaatteita jo 30 vuoden ajan. Systeeminen lastensuojelu pyrkii kehittämään lastensuojelutyötä vuorovaikutteisemmaksi ja kohtaavammaksi. Se on tiimityötä kaikkien sijoituksen osapuolten kesken, ja sen tärkeimpänä lähtökohtana on luottamus sekä arvostus. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä lapsen ja tämän perheen sekä läheisten kanssa siten, että jokainen tulee kuulluksi.

Kasvatustyössä olemme voimavara- ja ratkaisukeskeisiä. Toiskan toiminnan ytimessä onkin toisen todellisuuden kunnioittaminen ja tämän arvostava kohtaaminen. Lasta ei nähdä ongelmavyyntinä, vaan oman elämänsä täysivaltaisena asiantuntijana. Häntä autetaan löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa. Häntä myös kannustetaan kohtaamaan haastavalta tuntuvia asioita, joita kohti kuljetaan yhdessä.  On tärkeä huomata, että lapsella on oman elämänsä elämiseen tarvittavia voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja. Näiden hahmottamisessa me häntä autamme.

Hevosten ja eläinten arvokas kohtaaminen ja hoitaminen mahdollistavat pääsyn tunneskaalan eri osa-alueille, jolloin lapsen vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja kehotietoisuus kehittyvät. He myös oppivat kunnioittamaan eläimiä ja luontoa sekä elämään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Nämä taidot ja arvot kulkevat mukana aina aikuisikään saakka.

 

Ota yhteyttä

Kalle Reinikka

[email protected]

040 735 7613