Tällä sivulla voit tutustua Toiskaan sekä Toiskan työharjoitteluun. Käy myös lukemassa työharjoittelijoiden kokemukset täällä!​

Mikä on Perhekoti Toiska?

Olemme pieni yksityinen sote-alan yksikkö ja Green Care toimija Ilmajoen Koskenkorvalla. Perhekoti Toiskassa tarjoamme perhekeskeistä ja yhteisöllistä lastensuojelun sijaishuoltoa kouluikäisille lapsille 7-paikkaisessa laitoksessamme. Tarjoamme myös jälkihuoltoa 18-25-vuotiaille meillä kasvaneille nuorille. Tilamme pihapiirissä toimivat myös työyhteisöjen hyvinvointiin keskittynyt Voimavaratila sekä luonto- ja hevoslähtöiseen sosiaaliseen kuntoutukseen erikoistunut Terapeuttinen Talli, joka on Suomen ensimmäinen sote-talli.

Me täällä Perhekoti Toiskassa haluamme antaa lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät eväät elämään. Elämme palan matkaa yhdessä ja tuemme heitä käsittelemään elämänsä mukanaan tuomia kokemuksia ja kääntämään ne omaksi vahvuudekseen. Toimintamme lähtökohtina ovat luottamus ja arvostava kohtaaminen. Tavoitteenamme onkin, että lapsi ja nuori oppii itse hoitamaan omia asioitaan, ottaa vastuuta ja rohkaistuu vaikuttamaan itseään ja yhteisöään koskeviin asioihin. Vastuuta itsestä sekä muista opitaan mm. huolehtimalla eläimistä ja yhteisestä tilasta. Näin muodostuu myös tärkeitä kiintymyssuhteita ja eläimestä voikin tulla lapselle ja nuorelle se kaikista tärkein ystävä, josta pidetään huolta. Tilallamme on hevosia, aaseja, kaneja, koiria, kissoja, kanoja, kukkoja sekä kesäisin lampaita ja ylämaankarjaa.

“Toiskassa kaikista tärkeintä on arvostava kohtaaminen. Kaikelle. Täällä saa ja pitää olla oma itsensä – saa näyttää tunteita. Ketään ei yritetä laittaa minkäänlaiseen muottiin. Toiska ei toimi periaatteella: “Näin tehdään aina ja näin on aina tehty” – Satu, Toiskan päivätoiminnan ohjaaja (ote kirjasta Toiskan Filosofia). 

Mitä kaikkea pääset tekemään?

Pääset yhdeksi tekijäksi Toiskan jokapäiväiseen arkeen. Käytännössä pääset tekemään kaikkea sitä, mitä muutkin meillä tekevät. Pääset mukaan päivätoimintaanavohuoltoonsijais- ja jälkihuoltoon ja/tai hevostoimintaan – oman kiinnostuksesi mukaan harjoittelua voidaan painottaa joko talon tai tallin puolelle, tai vaikka kumpaankin!

”On tämä kyllä tosi ainutlaatuinen paikka, ja jos eläimet ja lastensuojelu kiinnostaa, tänne kannattaa kyllä hakea."
"Tuli heti tervetullut olo. Sain tulla suoraan kahvipöytään muiden joukkoon ja siitä tuli mukava välitön meininki. "
"Täällä kaikki on yhtä perhettä."

Mitä me tarjoamme sinulle?

Toiskassa tutustut systeemisen lastensuojelun toimintatapoihin ja vahvistat sisäistä varmuuttasi oman alasi ammattilaisena. Harjoittelun aikana pääset hyödyntämään ja kehittämään omia vahvuuksiasi. Kaikessa toimimme yhdessä – huolehdimme toisistamme ja pidämme yllä avointa ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä olla oma itsensä!

Tarjoamme sinulle viihtyisän työympäristön ja yhteen hiileen puhaltavan tiimin. Panostamme reilusti hyvinvointiin ja työntekijöidemme viihtyvyyteen, sillä hyvinvoiva työyhteisö ja avoin ilmapiiri ovat suuri voimavara! Meillä kaikki ovat mukana Toiskan arjessa ja jokaiselle löytyy oma, arvokas paikkansa yhteisössä. 

Voit tutustua meihin tarkemmin mm. täällä meidän nettisivuillamme sekä Terapeuttisen Tallin ja Voimavaratilan sivuilla. Jos haluat syventyä meihin ja toimintatapoihimme enemmänkin, voit myös tutustua Marianne Kiskolan kirjoittamaan Toiskan Filosofia -kirjaan! Lisäksi voit käydä tutustumassa Toiskan työharjoittelijoiden kokemuksiin täällä.

Haluatko mukaan porukkaan?

Harjoittelijamme ovat kertoneet nauttineensa ajastaan kanssamme yhtä paljon, kuin me olemme nauttineet ajastamme heidän kanssaan. 🙂 Voisitko sinä olla yksi heistä? Laita hakemus tulemaan osoitteeseen [email protected]. Kaikki hakijat haastatellaan.  Työskentely on mahdollista aloittaa joustavasti. Odotamme innolla yhteydenottoasi!