Päivätoiminta

Toiskan tallin päivätoiminta

Päivätoiminta Toiskassa sisältää yhteisöllisiä hetkiä luonnonläheisessä maatilaympäristössä. Päivän toimintaan kuuluu erilaisia työtehtäviä maatilan ja eläinten parissa kunkin osallistujan toimintakyvyn mukaan.

Toiskan päivätoiminnan tavoitteena on kuntouttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti tarjoamalla erilaisia työtehtäviä.  Rutiinien kautta tutuksi tulevat työtehtävät tarjoavat turvallisuuden tunnetta ja antavat kokemuksia onnistumisista.

Päivätoiminta koostuu erilaisista toimintatuokioista, jotka vaihtelevat sään ja asiakkaiden vireystilan mukaan.

Miksi päivätoimintaa Toiskan tallilla?

Toiskan päivätoiminta tukee asiakkaan kuntoutusta monella eri osa-alueella;

  • Rutiinit maatilaympäristössä luovat toistuvuudellaan turvallisuuden tunnetta
  • Fyysinen kunto kehittyy  maatilan töiden parissa ja epätasaisessa maastossa liikkuessa
  • Onnistumisen kokemukset, jotka syntyvät asiakkaan päivittäisten tavoitteiden saavuttamisesta ja itse tekemän työn tuloksesta
  • Ulkoilu parantaa kehon hapenottokykyä ja keho saa positiivisia vaikutuksia auringonvalosta
  • Erilaista tekemistä ja ajateltavaa perus arkitoimien rinnalle
  • Vastuullisuus ja oma-aloitteisuus kehittyvät, kun asiakas pääsee mukaan huolehtimaan tilan päivittäisistä töistä
  • Sosiaaliset kokoemukset  sekä ihmisten että eläinten parissa luovat yhteenkuuluvuden tunnetta ja hyväksynnän kokemuksia

Työskentelyä luonnon ja eläinten parissa

Toiskan tallissa on 15 hevosta, yksi aasi ja kaksi pupua, joiden hyvinvoinnista huolehtiminen on koko työyhteisön tehtävä. Talli on iso, lämmin ja viihtyisä, jossa myös esteettömyys on otettu huomioon. Päivätoimintaan varattuihin tiloihin kuuluu Willa Salmela. Tilat mahdollistavat mm. rupattelutuokioiden, läsnäoloharjoitusten tai kädentaitojen harjoittamisen sisätiloissa.

Päivätoimintaa Sadun matkassa

Päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ohjaa sosionomi (AMK) Satu Autio. Satu on toiminut aiemmin 10 vuotta kehitysvammaisten asumisyksikkö-, päivätoiminta- ja palveluohjaajana. Lisäkoulutuksena hänellä on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus sekä  HeLMi®-koulutus (hevosavusteinen läsnäolotaito, mindfulness).

Sadun työparina on sairaanhoitaja Noora Nyrhinen. Hän on lisäksi sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja sekä HeLMi®-ohjaaja.

Satu ja Noora ovat yhdessä ohjanneet eläinavusteista toimintaa erityisryhmille jo usean vuoden ajan. Heidän lisäkseen mukana on Toiskan ammatitaitoinen työryhmä, jolla on vankka asiantuntemus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, lastensuojelu- ja nuorisotyöstä sekä psykiatriasta.


Kysy lisää päivätoiminnasta

Satu Autio
Päivätoimintavastaava
050 379 0099
autio.satu@gmail.com


Yhteystiedot

Osoite: Palonkuja 9, 61330 Koskenkorva

Kalle Reinikka: 040 735 7613
Keijo Viertoma: 040 547 2522

Toiska: 041 319 4486

Somet
Yhteistyössä

Valokuvat AJ Savolainen

Ota yhteyttä!