”Tämä on mun viikon kohokohta!”

– Jaakko, Toiskan päivätoimintalainen.

Toiskan Terapeuttisen Tallin päivätoiminta

Päivätoiminta Toiskassa sisältää yhteisöllisiä hetkiä luonnonläheisessä maatilaympäristössä. Päivän toimintaan kuuluu erilaisia työtehtäviä maatilan ja eläinten parissa kunkin osallistujan toimintakyvyn mukaan.

Toiskan päivätoiminnan tavoitteena on kuntouttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti tarjoamalla erilaisia asiakkaan tilanteeseen sopivia työtehtäviä.  Rutiinien kautta tutuksi tulevat työtehtävät tarjoavat turvallisuuden tunnetta ja antavat kokemuksia onnistumisista.

Päivätoiminta koostuu erilaisista toimintatuokioista, jotka vaihtelevat sään ja asiakkaiden vireystilan mukaan.

Miksi päivätoimintaa Toiskan Terapeuttisella tallilla?

Toiskan päivätoiminta tukee asiakkaan kuntoutusta monella eri osa-alueella:

  • Rutiinit maatilaympäristössä luovat toistuvuudellaan turvallisuuden tunnetta.
  • Fyysinen kunto kehittyy maatilan töiden parissa ja epätasaisessa maastossa liikkuessa.
  • Onnistumisen kokemuksia syntyy asiakkaan päivittäisten tavoitteiden saavuttamisesta ja itse tekemän työn tuloksesta.
  • Ulkoilu parantaa kehon hapenottokykyä ja keho saa positiivisia vaikutuksia auringonvalosta.
  • Erilaista tekemistä ja ajateltavaa arkitoimien rinnalle.
  • Vastuullisuus ja oma-aloitteisuus kehittyvät, kun asiakas pääsee mukaan huolehtimaan tilan päivittäisistä töistä.
  • Sosiaaliset kokemukset sekä ihmisten että eläinten parissa luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyväksynnän kokemuksia.

Työskentelyä luonnon ja eläinten parissa

Toiskan Terapeuttisella Tallilla on reilu kymmenpäinen hevoslauma, kaksi aasia, pupuja, kissoja ja muita eläimiä, joiden hyvinvoinnista huolehtiminen on koko työyhteisön tehtävä. Talli on iso, lämmin ja viihtyisä, jossa myös esteettömyys on otettu huomioon. Päivätoimintaan varattuihin tiloihin kuuluu myös Anneli Heikkisen kauniin värikkäällä taiteella sisustettu Willa Salmela. Tilat mahdollistavat mm. rupattelutuokioiden, läsnäoloharjoitusten tai kädentaitojen harjoittamisen sisätiloissa.

Päivätoimintaa Sadun matkassa

Päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ohjaa sosionomi (AMK) Satu Autio. Satu on toiminut aiemmin 10 vuotta kehitysvammaisten asumisyksikkö-, päivätoiminta- ja palveluohjaajana. Lisäkoulutuksena hänellä on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus sekä  HeLMi®-koulutus (hevosavusteinen läsnäolotaito, mindfulness).

Sadun työparina on sairaanhoitaja Noora Nyrhinen. Hän on lisäksi sosiaalipedagoginen hevostoiminnan ohjaaja sekä HeLMi®-ohjaaja.

Satu ja Noora ovat yhdessä ohjanneet eläinavusteista toimintaa erityisryhmille jo usean vuoden ajan. Heidän lisäkseen mukana on Toiskan ammatitaitoinen työryhmä, jolla on vankka asiantuntemus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, lastensuojelu- ja nuorisotyöstä sekä psykiatriasta.

Ota yhteyttä

Satu Autio

[email protected]

044 230 4284