Toiska

Perhekoti Toiska

“Tällä yhteisöllä tarjoamme nuorelle ammattitaitoisen, turvallisen ja lämminhenkisen ympäristön kasvaa ja kehittyä”

Green Care

Toiskan Green Care on luonto-, eläin-, ja maatila-avusteista toimintaa, jolla edistetään nuorten ja perheiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia ja elämänlaatua.

Toiskan Green Care -toiminnan arvoperustaan kuuluu luonnon tietoinen ja tavoitteellinen hyödyntäminen toiminnassa, lapsen ja perheen kunnioittaminen ja arvostaminen, eläinten kunnioitus ja hyvinvointi, sekä luonnon kestävä käyttö.

Luomu maatila

Toiskan maatila on turvallinen ja viihtyisä. Maatilan eri toiminnot on sijoitettu talouskeskuksen ympäristöön huomioiden Toiskan eri toiminnot. Ihmisten ja eläinten alueet ovat kuntouttavien toimintojen vaaatimusten mukaisesti rakennettuja.

Konepiha ja konehalli on sijoitettu erilleen muista toiminnoista.
Kaikki käytettävissä olevat alueet ja reitit ovat läheisessä yhteydessä maatilakeskukseen.

Hyveet

Turvallisuus

Koti ja oikea perhe, selkeät ja turvalliset
arkirutiinit maatilaympäristössä.

Arvokasvatus

Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen
Positiivisten asenteeteiden ja arvojen kasvattaminen.

Vuorovaikutus

Kiintymyssuhteiden luominen ja välittäminen
Nuoren ja lapsen todelllisuuden selvittäminen.

Nuori, hänen perheensä
ja läheiset keskiössä

Oma perhe ja läheiset on tärkein yhteisö, Toiskan ollessa lapsen/nuoren toinen perhe.
Tavoitteena on voimaannutta ja vahvistaa lasta/nuorta ja hänen perhettään.

Toiminnallisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys

Tekemällä lapsi oppii kantamaan vastuuta
itsestään ja muista.
Tekeminen, oppiminen ja kokeminen kotona, eläinten kanssa, maatilalla ja yhteisössä.

Inspiroiva, kaunis ja
turvallinen miljöö

Taide, kulttuuri, kaunis miljöö ja turvalliset aikuiset antavat lapselle/nuorelle virikkeitä ja mahdollisuuksia luoda omaa arvomaailmaansa.

Yhteystiedot

Osoite: Palonkuja 9, 61330 Koskenkorva

Kalle Reinikka: 040 735 7613
Keijo Viertoma: 040 547 2522

Toiska: 041 319 4486

Somet
Yhteistyössä

Valokuvat AJ Savolainen

Ota yhteyttä!